Svátek knižní kultury v Lipsku

Předcházející ročníky

2021 (27.-30. května)

Lipský knižní veletrh se bohužel neuskutečnil ani v roce 2021, ale literární akce jako součást festivalu Lipsko čte („Lepizig Liest“) se odehrály po celém městě. Program akcí najdete zde.

Autoři

2020

Lipský knižní veletrh byl z důvodu pandemie COVID-19 zrušen.

Přihlášení vystavovatelé

2019 (21.-24. března) 

V roce 2019 vystupuje Česká republika v roli hlavní země knižního veletrhu v Lipsku.  Více informací naleznete na adrese: http://ahojleipzig2019.de/

2018 (15.–18. března)

Mezinárodní knižní veletrh v Lipsku je bezesporu jedním z nejvýznamnějších světových svátků literatury a knižní kultury nejen v Evropě. Během čtyř návštěvních dnů projde branami veletržního komplexu přes čtvrt milionu návštěvníků; tedy zhruba šestkrát víc, než navštíví každoročně pražský Svět knihy. Je pro ně připravena řada setkání s autory, diskusních fór, knižních prezentací a doprovodných výstav. Podstatná část veletrhu se přitom odehrává ve městě, kde v první veletržní den začíná festival Lipsko čte (Leipzig liest). Být na veletrhu v Lipsku je povinností nejen pro každého seriózního evropského nakladatele, ale i pro národní státy, které se pokoušejí získat v jeho rámci co nejviditelnější pozici. Lipsko je totiž klíčem k německému knižnímu trhu. I z toho důvodu zahájila Česká republika před třemi lety jednání o hlavním hostování na veletrhu. Povedlo se: Hlavní zemí veletrhu budeme už napřesrok, v březnu 2019.

Lipsko 2018

Přípravu prezentace českých autorů a české knižní kultury má na starosti Moravská zemská knihovna v Brně, a už druhým rokem ji koordinuje prostřednictvím dramaturgické rady, v níž přední odborníci, kteří se na různých úrovních a postech zabývají českou literaturou a kulturou i její prezentací v zahraničí, diskutují o podobě budoucího českého programu.

Letošní ročník lipského knižního veletrhu bude otevřen ve čtvrtek 15. března a probíhá do neděle 18. března. Hned první den bude dlouholetým ředitelem veletrhu Oliverem Zillem slavnostně vyhlášeno hostování České republiky v roce 2019. Na tiskové konferenci, které se vedle Zilleho zúčastní ministr kultury České republiky Ilja Šmíd spolu s předními reprezentanty města Lipska, státu Saska i České republiky, bude představen program Českého roku, který zahrne nejen prezentaci v rámci veletržního týdne v březnu 2019, ale zpřítomní současnou českou kulturu v německojazyčné oblasti po dobu celého roku, od října 2018 do listopadu 2019. Do projektu nazvaného Český rok jsou zapojeny desítky kulturních institucí z České republiky, Německa, Švýcarska a Rakouska. Nejen v saském Lipsku, ale v celé německojazyčné oblasti tak budou během čtrnácti měsíců představeni čeští spisovatelé, česká knižní kultura, české myšlení, české výtvarné umění, český komiks, česká hudba, český design nebo česká fotografie. Podobně bude mít publikum v Praze, v Brně a v dalších městech České republiky možnost poznat současnou podobu a témata literatury německé.

Cílem projektu Český rok je zintenzivnit česko-německé kulturní styky a obecně zvýšit povědomí o dvou historicky, jazykově i geograficky blízkých zemích. Proto je řada programů v rámci Českého roku koncipována tak, aby se stala trvalou součástí česko-německé kulturní výměny.

Ochutnávkou bude pro německé publikum už letošní veletržní program. V jeho rámci proběhnou autorská čtení či debaty s výraznými osobnosti současné české prózy, poezie i dramatu. Svoji současnou tvorbu, a tím i aktuální podobu české literatury a literárního života, představí Michal Ajvaz, Bianca Bellová, Petr Borkovec, David Drábek, Sylva Fischerová, Arnošt Goldflam, Jiří Hájíček, Petr Hruška.

Lipsko 2018

2017 (23.–26. března)

Od poloviny měsíce března se příznivcům i účastníkům literárního života opět nabízí možnost navštívit mezinárodní knižní veletrhy a na jednom místě si prohlédnou národní i nakladatelské prezentace současné podoby knižní kultury. I letos je pomyslný veletržní rok zahájen v Lipsku. Lipský festival knihy, výrazně orientovaný na čtenářství a kulturní diskuse, je po Frankfurtu druhou nejvýznamnější akcí podobného charakteru v německojazyčném prostoru.
K jeho oficiálnímu zahájení dojde 22. března 2017.
Již tradičně je jeho součástí i festival Leipzig liest (Lipsko čte) a Manga Comic-con.
V hale 4 bude na již stálém místě na návštěvníky čekat i český národní stánek, jenž zajišťuje Ministerstvo kultury, a jehož realizátorem je Moravská zemská knihovna. V novém stánku, který svým architektonickým řešením odkazuje k českému funkcionalismu, se představí jak výběr z aktuální knižní produkce, především té, která byla oceněna v rámci literárního provozu minulého roku, tak produkce některých českých nakladatelů, kteří výrazným způsobem ovlivňují podobu české kultury. Mezi vystavovateli tak nalezneme například nakladatelství Baobab, Academia, či Host.

Lipsko 2017

Základem knižní prezentace jsou však tituly, které přitáhly pozornost odborné veřejnosti i čtenářů – zvýznamněny tak budou kolekce prezentující současnou podobu českého čtenářského vkusu, tak jak ji utvářejí české literární ceny. Návštěvníci stánku mohou blíže poznat knihy laureátů Státní ceny, Ceny Jaroslava Seiferta, Magnesie litery, Ceny Jiřího Ortena či Josefa Škvoreckého. Spolu s nimi pak budou vystaveny vítězné publikace z kolekce Zlaté stuhy
či Nejkrásnější české knihy. V expozici nebude chybět ani výběr z nejnovějších českých knih či z překladů z české literatury. Reprezentativní vzorek
z přeložených titulů ukáže rovněž na oblasti zájmu, jejichž prostřednictvím si nás „čte“ zahraniční čtenář.

Český národní stánek byl slavnostně otevřen 23. 3. ministrem kultury ČR, Danielem Hermanem, ředitelem lipského veletrhu, Oliverem Zillem, primátorem města Lipska, Burkhardem Jungem, a českým velvyslancem v Německu, Tomášem Podivínským.

Lipsko 2017

Na tento ceremoniál navázalo v podvečer téhož dne slavnostní podepsání memoranda, na jehož základě se stane Česká republika hlavní zemí lipského knižního veletrhu v roce 2019.

Vedle těchto akcí byl kulturní program již ve čtvrtek doplněn čtením z Grušových nově vydaných esejů či prezentací německého překladu Durychovy knihy Plížení Německem. Většina autorských čtení a diskuzí proběhla o víkendu, kdy se postupně představila čtveřice českých autorů, kteří reprezentovali divergentní směry současné literatury. Před zaplněnými hledišti se na národním stánku i na přilehlých kulturních fórech představili Tomáš Šebek, Viktorie Hanišová, Iva Pekárková a Jan Novák.

Zatímco Tomáš Šebek mluvil o své zkušenosti s Lékaři bez hranic a vyhraňoval se jako zapisovatel spíše než literát, Jan Novák mluvil o bratrech Mašínech a Miloši Formanovi, Iva Pekárková tematizovala své mnoholeté pobyty v New Yorku a Londýně a Viktorie Hanišová představovala svou románovou prvotinu Anežka, popisující vztah matky a adoptivní dcery.

Lipsko 2017
© 2021 Moravian Library
Kounicova 65a
601 87 Brno