Knižní veletrh
ve Frankfurtu n. Mohanem

19. až 23. října 2022

Sedmdesátý čtvrtý ročník Frankfurtského knižního veletrhu (Frankfurter Buchmesse), který je největším knižním veletrhem na světě, se v letošním roce uskuteční fyzicky 19. až 23. října 2022. Česká republika na veletrhu nebude chybět.

Frankfurtský knižní veletrh  doplní již tradiční festival BOOKFEST City, který po dobu pěti dnů zaplní ulice Frankfurtu nad Mohanem komorními literárními a kulturními událostmi, řada událostí se také odehraje online či hybridně.

Na českém národním stánku probíhá prezentace české literatury a české knižní kultury, připravená na základě pověření Ministerstva kultury ČR Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Umožňuje poznat současnou podobu a témata české literatury s pomocí výběru z aktuální knižní produkce, která byla oceněna v literárních soutěžích (např. Magnesia litera, Zlatá stuha). K nahlédnutí jsou publikace z kolekce Nejkrásnější české knihy, které byly oceněny v soutěži pořádané Ministerstvem kultury ČR a Památníkem národního písemnictví. V expozici mají své místo knižní novinky současné české prózy, poezie, komiksu, literatury pro děti a mládež a také nové překlady podpořené Ministerstvem kultury ČR.
Národní stánek zároveň nabízí aktuální produkci některých významných českých nakladatelů a tiskáren. Vystavovatelé představí odborné a populárně naučné knihy, vědecké monografie, encyklopedie, jazykové publikace, učebnice, knihy o umění a architektuře, dětskou literaturu, beletrii, sci-fi a fantasy knihy a poezii.

Bologna

Program

Marek Toman - foto David Konečný

21. 10. ve 20:15 hodin
Alena Mornštajnová a Listopád

Autorka Alena Mornštajnová se svým německým překladem románu Listopád (překlad do němčiny: Es geschah im November, vydalo nakl. Wieser Verlag, 2022, přeložila Raija Hauck)

  • Místo: Gute Stube, Hotel Lindley Lindenberg (Lindleystrasse 17, 60314 Frankfurt nad Mohanem) 
  • Moderuje: Martin Krafl
  • Tlumočí: Raija Hauck
  • Jazyk: německý
Viktorie Hanišová - David Konečný

22. 10. v 17:30 hodin
Alena Mornštajnová a Listopád

Autorka Alena Mornštajnová se svým německým překladem románu Listopád (překlad do němčiny: Es geschah im November, vydalo nakl. Wieser Verlag, 2022, přeložila Raija Hauck).

  • Místo: FBM, hala 3.1, na tzv. Literárním ostrově nezávislých nakladatelů
  • Moderuje: Martin Krafl
  • Tlumočí: Raija Hauck
Marek Toman - foto David Konečný

21. 10. v 15:30 hodin
autogramiáda (FBM, Agora)

21. 10. v 19:00 hodin
Radka Denemarková a Hodiny z olova

Autorka Radka Denemarková se svým německým překladem románu Hodiny z olova (překlad do němčiny: Stunden aus Blei, vydalo nakl. Hoffman und Campe, 2022, přeložila Eva Profousová)

  • Místo: Gute Stube, Hotel Lindley Lindenberg (Lindleystrasse 17, 60314 Frankfurt nad Mohanem) 
  • Moderuje: Susanne Biedenkopf
  • Jazyk: německý

Vystavovatelé 2022

Academia
ACADEMIA

Nakladatelství vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. V současné době zaujímá Academia svou ediční činností přední místo mezi nakladatelstvími České republiky. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně-naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky a příručky, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii.

Vodičkova 40, Praha
prochazkova@academia.cz 

Aventinum
AVENTINUM s.r.o.

Aventinum vydává celobarevné knihy s ilustracemi a fotografiemi zaměřené na astronomii, přírodní vědy (rostliny, zvířata), umění a ilustrované knihy pro děti většinou v encyklopedických sériích nebo jako příručky, průvodce atd.

Tolstého 22, 101 00 Praha 10
info@aventinum.cz    

Host
BAOBAB 

Baobab, alternativní nakladatelství ilustrovaných knih pro děti, se věnuje vydávání původních textů a zajímavých překladů. Při jejich výtvarném zpracování spolupracuje s nastupující generací výtvarníků.

Plavecká 14, Praha 2
gplusg@gplusg.cz

Euromedia Group
EUROMEDIA GROUP, a. s.

Euromedia Group (EMG) byla založena v roce 1991a patří mezi největší firmy podnikající v rámci knižního trhu v České republice. Vlastní nakladatelské značky Kalibr, Ikar, Odeon, Universum, YOLI, Esence, Pragma, Laser, Brána, Listen, Pikola a Témbr. EMG je rovněž vlastníkem největšího knižního velkoobchodu v ČR, který zásobuje knihkupce, knihkupecké sítě, internetové obchody i hypermarkety produkcí většiny tuzemských nakladatelů.

Nádražní 896/30, 150 00 Praha 5
diestlerova.petra@euromedia.cz

Finidr
FINIDR, s.r.o.

Tiskárna FINIDR, s.r.o. patří mezi největší výrobce knih v pevné a měkké vazbě ve střední Evropě. Individuální přístup, flexibilita, klientský servis v 5 jazycích, příznivé ceny, krátké termíny realizace dodávek, kvalita a 28 let trvající tradice jsou hlavními důvody dlouholeté spolupráce s řadou významných tuzemských i evropských nakladatelů.

Lípová 1965, 73701 Český Těšín
druckerei@finidr.de

Fraus
FRAUS PUBLISHING

Nakladatelství Fraus je největším českým vzdělávacím nakladatelstvím, které patří mezi přední propagátory interaktivního vzdělávání v České republice. Poskytuje kompletní systém ve vzdělávání zahrnující tištěné učebnice, elektronické dokumenty, vzdělávací portál, online cvičení, srovnávací testy žáků a následné hodnocení a program dalšího vzdělávání pedagogů všech stupňů školské soustavy - základních a středních škol i jazykových škol.

Ed. Beneše 72, 30100 Plzeň
info@fraus.cz

Host
HOST — vydavatelství,
s. r. o.

Host je jedním z největších samostatných nakladatelských domů v České republice, založený před téměř 30 lety. V současnosti připravuje okolo sto padesáti titulů ročně a vydává beletrii, sci-fi a fantasy žánr, crime, thrillery, dětskou literaturu, populárně naučnou a odbornou literaturu a poezii. České autorky a autoři nakladatelství Host patří mezi ty nejúspěšnější v České republice, ať již jde o počty prodaných výtisků, získaná ocenění, ohlasy odborníků i čtenářské veřejnosti či počet překladů.

Radlas 5 602 00 Brno
blatna@hostbrno.cz

Infoa
INFOA

INFOA vznikla v roce 1992 jako knižní vydavatelství. Již od svého vzniku se zaměřila především na jazykovědné a dětské publikace. Dnes produkce vydavatelství INFOA obsahuje přes 2000 vlastních publikací, převážně obrázkových leporel, naučných a jazykových publikací a zábavných sešitů s aktivitami pro volný čas pro děti dospělé.

Nová 141, 78972 Dubicko
infoa@infoa.cz

Karolinum
KAROLINUM PRESS

Nakladatelství Karolinum vzniklo v roce 1990. Vydáváme učební texty, vědecké monografie, odborné časopisy a vědecké sborníky. Samostatné ediční projekty představují publikace vztahující se k historii Univerzity Karlovy, monografie o dějinách umění, sociologii, religionistice, lingvistice, nových médií, vizuální kultuře, politologii, literární vědě či filosofii. Unikátním projektem je překladová edice Modern Czech Classics i vydávání díla Karla Šiktance.

Ovocný trh 560/5, Praha
vit.krobot@ruk.cuni.cz

Lingea
LINGEA s.r.o.

Lingea s.r.o. se věnuje vývoji jazykových aplikací a tvorbě vlastních jazykových titulů od r. 1997 a to jako softwarová firma, vydavatel knih a překladatelská agentura. Působíme v Česku, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Slovinsku, dohromady nabízíme na 500 knižních titulů. Jsme také předním dodavatelem jazykových technologií a partnerem významných světových vydavatelů, jako jsou HarperCollins Publishers, Pearson Education, Oxford University Press, Robert a další. Naše aplikace používají zákazníci v Evropě, USA, Brazílii, Mexiku, Číně a Koreji.

Nálepkova 131, 637 00 Brno
istvan@lingea.hu

MUNI PRESS
MASARYK UNIVERSITY PRESS

Nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress je jedním z nejvýznamnějších odborných nakladatelství v České republice. Každý rok vydáme více než 350 titulů odborných a populárně naučných knih; vydáváme také 50 odborných časopisů. Posláním nakladatelství je zprostředkovávat výsledky vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti Masarykovy univerzity, dbát o kvalitu, úroveň i věrohodnost akademických publikací, budovat spolupráci mezi univerzitními vydavateli na mezinárodní úrovni.

Rybkova 19, 602 00 Brno
mizerova@press.muni.cz

NG PRAHA
NÁRODNÍ GALERIE PRAHA

Ediční oddělení Národní galerie v Praze je účelové zařízení NG, které zabezpečuje její ediční činnost v úzké spolupráci s historiky umění, kurátory, lektory, sbírkami a knihovnou NG. Ryze odborná činnost je dána faktem jeho specializovaného zaměření. Kromě tradičního typu tiskovin – převážně katalogů k výstavám, soupisových katalogů sbírek, průvodců, odborných periodik, sborníků z konferencí, monografií umělců – vydává odbornou literaturu o výtvarném umění a ze souvisejících oborů (teorie a filozofie umění, muzeologie, uměleckohistorický archiv aj.), popularizující publikace o sbírkách NG a knihy pro děti. Knižní produkce edičního oddělení v posledních letech výrazně stoupá v návaznosti na nárůst souvisejících aktivit pracovníků NG (výstavních, vědecko-výzkumných, vzdělávacích atd.). Knihy jsou vydávány v cizojazyčných mutacích, stávají se tak vhodným artiklem pro meziknihovní výměnu publikací a prezentaci NG jako vyspělé instituce.

Staroměstské nám. 12, Praha 1, 110 15
aneta.cernovska@ngprague.cz 

Prostor
PROSTOR, nakladatelství, s.r.o.

První polistopadové soukromé nakladatelství PROSTOR založil Aleš Lederer v prosinci roku 1989 jako pokračování samizdatové edice Prostor. Vedle beletrie se orientuje na historii a kulturní dějiny s přesahem do ostatních společenskovědních oborů. PROSTOR vždy usiloval o kultivaci a udržení prostoru svobody ve společnosti. Mnoho z jeho vydaných knih mělo v tomto ohledu významný společenský dopad. Snaha zpřístupňovat čtenářům důležitá díla vydržela PROSTORU do dnešních dnů. Redakce vybírá tituly, jež pojednávají o svobodě a brání ji – ať jsou to díla beletristická nebo literatury faktu.

Nad Spádem 649/10, 147 00 Praha 4
marcela.krupkova@eprostor.com 

Svět knihy
SVĚT KNIHY / BOOK WORLD

Společnost založená Svazem českých knihkupců a nakladatelů. Jeho hlavní činností je organizace každoročního knižního světového veletrhu v Praze, propagace knih a literatury a export českých knih.

Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2
radovan.auer@svetknihy.cz

VUTIUM
Vysoké učení technické v Brně / Nakladatelství VUTIUM

VUTIUM je akademickým nakladatelstvím Vysokého učení technického v Brně. Od svého založení v roce 1996 se zaměřuje na vydávání vysokoškolských učebnic a technické literatury, ale také knih o umění a architektuře. Publikace nakladatelství VUTIUM byly v minulosti oceněny za vysokou odbornou úroveň i za kvalitní grafické zpracování.

Kolejní 4, 612 00 Brno
korinkova@vutbr.cz

Raketa
LABYRINT & RAKETA

Nakladatelství LABYRINT je dlouhodobě známé vysokou kvalitou publikací se zaměřením na knihy o umění, beletrii a komiksy. Edice RAKETA se věnuje dětské literatuře.

Dittrichova 5, 120 00 Prague 2, Czech Republic
labyrint@labyrint.net

Historie účasti na veletrhu

Účast na veletrhu se datuje až do roku 2017. Ve stručnosti se můžete podívat i na předcházející ročníky.

© 2021 Moravian Library
Kounicova 65a
601 87 Brno