Svátek knižní kultury v Lipsku

27.-30. května 2021

Česká republika byla po 24 letech hlavní hostující zemí na Lipském knižním veletrhu (Leipziger Buchmesse) v roce 2019. V roce 2020 nebyla na knižním veletrhu žádná hlavní hostující země a do Lipska se měla vrátit česká literatura s „Echo Leipzig“ s 11 českými autory.
Pandemie COVID-19 způsobila, že Leipziger Buchmesse byl zrušen v roce 2020.
Leipziger Buchmesse se bohužel neuskuteční ani v roce 2021, ale literární akce jako součást Lipského Liestu („Lepizig read“) jsou plánovány po celém městě.

Lipsko

Autoři a autorky

Historie účasti na veletrhu

Účast na veletrhu se datuje až do roku 2017. Ve stručnosti se můžete podívat i na předcházející ročníky.

© 2021 Moravian Library
Kounicova 65a
601 87 Brno