Knižní veletrh
v Bologni

14.-17. června 2021

ONLINE

V roce 2021 Moravská zemská knihovna zajišťující prezentaci ČR na vybraných mezinárodních knižních veletrzích nedostala od Ministerstva kultury ČR pověření k zajištění prezentace na knižním veletrhu v Bologni. Moravská zemská knihovna - sekce České literární centrum vyhlásila program na podporu výjezdů českých literárních agentek/agentů a nakladatelek/nakladatelů na knižní veletrh v Bologni.


Výsledky žádostí najdete zde

Bologna

Historie účasti na veletrhu

Účast na veletrhu se datuje až do roku 2017. Ve stručnosti se můžete podívat i na předcházející ročníky.

© 2021 Moravian Library
Kounicova 65a
601 87 Brno