Knižní veletrh
ve Frankfurtu n. Mohanem

Hostování 2026

Česko čestným hostem na Frankfurtském knižním veletrhu 2026Česká republika bude v roce 2026 čestným hostem na Frankfurtském knižním veletrhu. Tato událost přinese České republice významnou pozornost jak v Evropě, tak i globálně. Je to nejen příležitost prezentovat vysokou kvalitu české literatury, ale také investice do budoucnosti celé české kultury.

Tématem české prezentace na veletrhu bude "Česko – země na pobřeží", které odkazuje na Williama Shakespeara a jeho Zimní pohádku, v níž Českou republiku umístil na mořské pobřeží, což symbolizuje integraci české literatury do světové literární scény.

Prolistujte si soutěžní knihu Bid Book.

Přípravou hostování je pověřena Moravská zemská knihovna společně s Českým literárním centrem. Podílí se na něm také pětadvacetičlenná dramaturgická rada, kterou jmenoval ministr kultury. Jsou v ní zástupci knižního a literárního průmyslu, představitelé kulturních institucí, kulturní manažeři a překladatelé.

Frankfurtský knižní veletrh je největší svého druhu na světě a zemi prezentující se jako hlavní host je věnována velká pozornost, a to nejen v průběhu veletrhu, ale i během příprav a roku kultury dané země. Jde o jednu z nejvýznamnějších mezinárodních kulturních událostí světa. Každoročně přijede na 7 000 vystavovatelů, 100 zastoupených zemí, 10 000 novinářů a 300 000 hostů. Účast na veletrhu má dopad nejenom na knižní průmysl a kulturní sektor, ale posiluje či pomáhá budovat mezinárodní politické i hospodářské vazby ve světovém kontextu. Obrovská mediální pozornost stimuluje pozitivní obraz dané země prostřednictvím kultury v mezinárodních vztazích. Účast na veletrhu je vysoce prestižní událostí – navštěvují ho vrcholní politici jako prezidenti, premiéři nebo velvyslanci.

FBM

KONTAKTY


prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitel, e-mail: tomas.kubicek@mzk.cz
Ing. Martin Krafl, programový ředitel, e-mail: martin.krafl@mzk.cz
Mgr. Jana Hájková, výkonná manažerka, e-mail: jana.hajkova@mzk.cz
Mgr. Kateřina Bártová, PR specialistka, e-mail: katerina.bartova@mzk.cz

AKTUALITY

Svět knihy letos přilákal rekordní počet návštěvníků a posílil česko-německou literární spolupráci

Letošní ročník veletrhu Svět knihy v Praze navštívilo na šedesát tisíc lidí, kterým se představili nakladatelé a autoři nejen z Česka. Zvláštní pozornost patřila dvaadvaceti německojazyčným nakladatelům pozvaným Českým literárním centrem. Spolupráce s nimi je klíčová pro připravované hostování Česka na Frankfurtském knižním veletrhu v roce 2026. Na hodnocení letošního veletrhu jsme se zeptali ředitele Českého literárního centra a programového ředitele českého hostování na Frankfurter Buchmesse 2026 Martina Krafla.

Jak hodnotíte letošní ročník Světa knihy?
Statistiky letošního veletrhu jsou skvělé, celému týmu gratuluji! Kromě šedesáti tisíc návštěvníků do Prahy přijela stovka prodejců knižních práv a literárních agentů. Mezi nimi bylo také dvaadvacet nakladatelů z německy mluvících zemí, které pozvalo České literární centrum (ČLC), sekce Moravské zemské knihovny. Souviselo to s čestnými hosty veletrhu, kterými byly německojazyčné země, tedy Německo, Rakousko a Švýcarsko. V mých očích se potvrdil zvýšený zájem o středoevropskou literaturu, což je pro nás důležité, protože pro rok 2026 chystáme hostování Česka na „literární olympiádě“ - Frankfurtském knižním veletrhu. Zprostředkovali jsme proto dialog českých a německojazyčných autorů, překladatelů a nakladatelů, což přineslo desítky tipů na nové knižní překlady.

Jak se povedl doprovodný program připravený týmem Českého literárního centra?
Byl dobře navštívený a máme pozitivní ohlasy. Zahrnoval diskuze předních českých autorů jako Radka Denemarková, Petr Hruška, Bianca Bellová nebo Jan Němec o jejich tvorbě a možnostech naší prezentace v zahraničí. Věnovali jsme se práci překladatelů – skrytých literárních agentů. Část programu se zaměřila na otázky, jak převádět dětské knihy z jednoho jazyka do druhého, aby se neztratily atributy hravosti, humoru a napětí. Zapojili jsme se do setkání sítě institucí pořádajících rezidence pro překladatele RECIT a představili projekt na podporu překladatelů v roli literárních skautů ARCHIPELAGOS. 

Krafl

Představujeme kritéria pro výběr autorů na knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem 2026


Dramaturgická rada, jmenovaná ministrem kultury Martinem Baxou pro přípravu čestného hostování Česka na Frankfurtském knižním veletrhu v roce 2026, určila pravidla, podle nichž proběhne výběr autorek a autorů, kteří dostanou příležitost představit svá díla mezinárodnímu publiku. Výběr bude záviset zejména na německojazyčných nakladatelích, tedy na prodeji autorských práv českých knih do zahraničí.

Moravská zemská knihovna připravuje na následující období setkání českých a německých nakladatelů a českých spisovatelů a spisovatelek se zahraničním publikem. Poskytne podporu literárním agentům a agentážní činnosti nejen na mezinárodních veletrzích. Podpoří také síťování profesionálů knižního průmyslu, aby zajistila zvýšený zájem o českou literaturu, a tím reprezentativní program ve Frankfurtu v roce 2026.

Primární kritéria
• Autor či autorka má nový překlad do němčiny publikovaný v letech 2025 až 2026. Rok vydání 2024 se zohlední, pokud byl překlad podpořen grantem MK ČR.
• Autor či autorka se může osobně účastnit akcí spojených s hostováním a má zájem se setkat se zahraničním publikem.
• Německý nakladatel má zájem propagovat autora či autorku a jeho dílo během frankfurtského týdne.

Sekundární kritéria
• Autor či autorka má nový překlad do jiného světového jazyka (angličtina, francouzština, španělština) publikovaný v letech 2024 až 2026.
• Autor či autorka byl/a oceněný/á významnou literární cenou v ČR či v zahraničí v letech 2020 až 2026.
• Aktuálně vydané dílo v češtině se tematicky hodí do koncepce českého hostování - Česko - země na pobřeží.
 

Seminář pro nakladatele k českému hostování na Frankfurtském knižním veletrhu

V Muzeu literatury (PNP) v Praze se 22. února konal seminář pro nakladatele, literární agenty a odborníky knižního trhu k hostování České republiky (Czechia) na Frankfurtském knižním veletrhu (FBM) 2026. Význam akce svou přítomností podtrhli ministr kultury Martina Baxa a ředitele FBM Juergen Boos.

Odborné setkání představilo potenciál celého projektu a na příkladu některých úspěšných hostujících zemí (Finsko 2014 a Slovinsko 2023) ukázalo, jak je možné jej využít. Více než pět desítek účastníků semináře o tom přesvědčil zejména finský model hostování, který zájem o národní literaturu zvýšil čtyřnásobně.

Seminář, organizovaný Ministerstvem kultury ČR, Moravskou zemskou knihovnou a Svazem českých knihkupců a nakladatelů, se také soustředil na zpřesnění cílů hostování České republiky.

Jak uvedl ministr Martin Baxa: „seminář byl velkou příležitostí představit potenciál Frankfurtského knižního veletrhu. Zkušenosti sdílené kolegy z úspěšných hostujících zemí mohou být inspirací pro naši zemi v roce 2026. Velký přínos vidím především v oblasti využití finančních prostředků vyčleněných ministerstvem na prezentaci, a to takovým způsobem, aby se české kultuře později vrátily. Ať už v podobě zvýšeného zájmu o český jazyk, současnou českou literaturu i umění. Zároveň jsem měl při této příležitosti možnost hovořit o našem hostování s ředitelem Frankfurtského veletrhu Juergenem Boosem a jeho kolegyní Simone Bühler. Nyní nás čeká spousta práce. A díky ní máme úspěch ve Frankfurtu výhradně ve vlastních rukou.“

Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny, k tomu dodal: „Nemůžete připravovat frankfurtský projekt a nemít na své straně ty, kdo představují základní kámen jeho možného úspěchu a české prezentace vůbec. Nakladatelé a nakladatelky jsou proto s námi od začátku, a i díky semináři je jasné, že velká část práce na tomto podniku je na jejich bedrech, a jsou to současně oni, kdo jsou schopni vytvořit a využít potenciál této mimořádné mezinárodní akce. A i proto jsem moc rád, že se jich zúčastnilo tak velké množství.“

Přípravou hostování je ministrem kultury pověřena Moravská zemská knihovna. Podílí se na něm také čtyřiadvacetičlenná Dramaturgická rada, kterou ministr jmenoval v lednu 2023. Jsou v ní zástupci knižního a literárního průmyslu, představitelé kulturních institucí, kulturní manažeři a překladatelé.

Frankfurtský knižní veletrh je největší svého druhu na světě a zemi prezentující se jako hlavní host je věnována velká pozornost, a to nejen v průběhu veletrhu, ale i během příprav a Roku kultury dané země. Jde o jednu z nejvýznamnějších mezinárodních kulturních událostí svého druhu na světě. Každoročně přijede na 7 000 vystavovatelů, 100 zastoupených zemí, 10 000 novinářů, 300 000 hostů a vždy pouze jedna země v roli hlavního hosta. Účast na veletrhu má dopad nejenom na knižní průmysl a kulturní sektor, ale posiluje či pomáhá budovat mezinárodní politické i hospodářské vazby ve světovém kontextu. Obrovská mediální pozornost stimuluje pozitivní obraz dané země prostřednictvím kultury v mezinárodních vztazích. Účast na veletrhu je vysoce prestižní událostí – navštěvují ho vrcholní politici, jako prezidenti a premiéři.

pnp seminar

Česká republika čestným hostem na knižním veletrhu ve Frankfurtu 2026!

Přesně před 5 měsíci předal z pověření ministra kultury Martina Baxy vrchní ředitel sekce živého umění Ministerstva kultury Milan Němeček oficiální přihlášku k čestnému hostování České republiky na Frankfurtském knižním veletrhu 2026. Dnes ředitel tohoto veletrhu Juergen Boos oznámil, že se Česká republika stává jeho čestným hostem. Slavnostní podpis smlouvy dnes na Ministerstvu kultury stvrdil intenzivní práci, kterou Česká republika na tomto poli odvedla. Navázala tak na své mimořádně úspěšné hostování na knižním veletrhu v Lipsku v roce 2019.

Frankfurtský veletrh je největší svého druhu na světě a pozice čestného hosta zajišťuje vybrané zemi celoevropskou, možná rovnou globální pozornost roky před veletrhem i po něm. A nejen pro oblast literatury, ale i kultury a pro česká témata obecně. Tomuto výsledku předcházela intenzivní příprava soutěžní knihy Bid Book, která představila předběžný koncept hostování včetně očekávaných cílů tohoto záměru, stejně jako český knižní a literární trh a rozpočet projektu.

„Z dnešní zprávy mám upřímnou radost. Prezentace České republiky na Frankfurtském knižním veletrhu je obrovskou příležitostí pro náš knižní průmysl i celý kulturní sektor. Je to nejenom šance představit světu vysokou kvalitu české literatury, ale je to také investice do budoucna. Děkuji všem, kteří se podíleli na tomto skvělém výsledku, kterým však práce nekončí, naopak. Velká část je teprve před námi, a já se na její výsledky moc těším,“ řekl ministr kultury Martin Baxa.

Tématem a klíčovou metaforou české prezentace na Frankfurtském knižním veletrhu v roce 2026 je „Česká republika – země na pobřeží.“ Ta odkazuje k Williamu Shakespearovi, který země Koruny české ve své divadelní hře Zimní pohádka umístil na mořské pobřeží, a tím – řečeno se zmíněným Bid Bookem – vlastně naši zemi označil jako integrální součást světového oceánu literatury.

Juergen Boos, ředitel Frankfurtského knižního veletrhu, uvedl: „Velmi mě těší, že čestným hostem Frankfurtského knižního veletrhu v roce 2026 bude Česká republika. Obzvlášť mě potěšilo motto české prezentace: Czechia – a country on the coast. Jedná se o maritimní popis pro vnitrozemskou středoevropskou zemi. To zaujme, to rozvíjí naši představivost, a to daleko více než jen literární motiv „Česko u moře“. Těšíme se také na program, který představí současnou českou literaturu a její autorky a autory, např. tvorbu Radky Denemarkové, Jaroslava Rudiše nebo Kateřiny Tučkové. Kromě toho bude tématem programu kulturní a literární perspektiva země uprostřed střední Evropy.“


Frankfurtský knižní veletrh je největší svého druhu na světě a zemi prezentující se jako hlavní host je věnována velká pozornost, a to nejen v průběhu veletrhu, ale i během příprav. Stát se čestným hostem Frankfurter Buchmesse je tedy pro Českou republiku jednou z nejdůležitějších událostí na poli české literatury a kultury od jejího vzniku.

Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny řekl: „Zkušenosti z Lipska, praxe Českého literárního centra a živé vazby Moravské zemské knihovny v mezinárodním knižním průmyslu jsou základem, na kterém bylo možné připravovat kandidaturu České republiky. Skutečnost, že uspěla, je zprávou o tom, že český kulturní průmysl je dostatečně silný a může se ve Frankfurtu nad Mohanem představit. Podmínkou úspěšné prezentace ale je, že všichni klíčoví aktéři české kulturní scény se do projektu aktivně zapojí. A to je jeden z našich nejbližších úkolů.“
Moravská zemská knihovna je Ministerstvem kultury ČR pověřena organizací české prezentace.

Od prosince 2022 funguje jako poradní orgán ministra kultury dvaadvacetičlenná dramaturgická rada v čele s Moravskou zemskou knihovnu a její sekcí Českým literárním centrem, která bude v příštích měsících a letech formulovat v diskusi obsahy a cíle české prezentace na frankfurtském veletrhu. Rada je složena ze zástupců literárních, knižních a obecně kulturních institucí, a to státních, komerčních i nezávislých. V září letošního roku byl záměr prezentace oficiálně schválen vládou České republiky. Plánovaný rozpočet akce je 197 milionů Kč.

Na Mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem obvykle přijíždí na 7 000 vystavovatelů, 100 zastoupených zemí, 10 000 novinářů, 300 000 hostů a jedna země v roli hlavního hosta. Účast na veletrhu má dopad nejenom na knižní průmysl a kulturní sektor, ale posiluje či pomáhá budovat mezinárodní politické i hospodářské vazby ve světovém kontextu. Obrovská mediální pozornost stimuluje pozitivní obraz dané země prostřednictvím kultury v mezinárodních vztazích. Účast na veletrhu je vysoce prestižní událostí; účastní se vrcholní politici, prezidenti i premiéři.


TK

Historie účasti na veletrhu

Účast na veletrhu se datuje až do roku 2017. Ve stručnosti se můžete podívat i na předcházející ročníky.

© 2021 Moravian Library
Kounicova 65a
601 87 Brno