MEZINÁRODNÍ
KNIŽNÍ
VELETRHY


Od roku 2014 je Moravská zemská knihovna v Brně pověřena Ministerstvem kultury ČR přípravou prezentace české literatury na zahraničních knižních veletrzích.

Lipsko

Knižní veletrh
v Lipsku


Bologna

Knižní veletrh
v Boloni


Londýn

Knižní veletrh
v Londýně


Frankfurt

Knižní veletrh ve Frankfurtu n. Mohanem

Varšava

Varšavský
knižní veletrh 2021

Lipský knižní veletrh 2019

Přihlášení na Lipský knižní veletrh 2022
je spuštěno!

Chcete, aby se Vaše nakladatelství stalo součástí národní expozice v rámci Lipského knižního veletrhu, který se uskuteční 17. až 20. března 2022? Kontaktujte nás na e-mailu klara.pribylova@mzk.cz nebo prostřednictvím online přihlášky.

Kontaktujte nás

Chcete se účastnit veletrhu jako nakladatel, autor či dobrovolník? Neváhejte nám napsat.

© 2021 Moravian Library
Kounicova 65a
601 87 Brno