MEZINÁRODNÍ
KNIŽNÍ
VELETRHY


Od roku 2014 je Moravská zemská knihovna v Brně pověřena Ministerstvem kultury ČR přípravou prezentace české literatury na zahraničních knižních veletrzích.

Lipsko

Knižní veletrh
v Lipsku


Bologna

Knižní veletrh
v Boloni


Londýn

Knižní veletrh
v Londýně


Frankfurt

Knižní veletrh ve Frankfurtu n. Mohanem

Varšava

Varšavský
knižní veletrh 2021

Kontaktujte nás

Chcete se účastnit veletrhu jako nakladatel, autor či dobrovolník? Neváhejte nám napsat.

© 2021 Moravian Library
Kounicova 65a
601 87 Brno